O projektu O ekipi

Ekipa Pametno z odpadki

Ekipa je sestavljena iz devetih študentov ter dveh mentorjev. Študenti prihajajo iz različnih fakultet, in sicer Fakultete za upravo, Fakultete za elektrotehniko, Ekonomske fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko. Raznolikost študijskih področij in pogledov na problematiko bo prineslo veliko dodane vrednosti k izvedbi projekta.


Mentorji

Image
Mitja Dečman Fakulteta za upravo

Dr. Mitja Dečman je docent za področje informatike v upravi na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za upravo, kjer se poleg pedagoške uspešno ukvarja z raziskovalno dejavnostjo, hkrati pa sodeluje ali vodi različne projekte tako interno kot tudi na ravni Slovenije in Evropske unije. Veseli ga povezovanje tehnologije in njenih učinkov na ljudi in družbo, zato je bil tudi pobudnik tega projekta.
Image
Ana Kyra BekšServis 8

Ana Kyra Bekš je storitvena oblikovalka in facilitatorka soustvarjalnih procesov. Na projektu je v vlogi mentorice in predavateljice, vedno poskrbi za igrive aktivnosti, najraje pa provocira člane ekipe z legendarnimi slovenskimi pop zvezdami.

Študentje

Image

Neža SmerajcFakulteta za upravo


Neža Smerajc je študentka Fakultete za upravo. Na projektu je skrbnica komunikacijskega kanala Instagram. Ima odličen občutek in sposobnosti za grafično oblikovanje, zato skrbi za na pogled privlačno podobo instagrama, pripravlja tudi objave s katerimi uporabnike ozavešča o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki in podaja ustvarjalne nasvete za ponovno uporabo odpadnih snovi. Z veseljem se sooča z novimi izzivi in prodobiva nova znanja. V sklopu Instagrama vedno poskrbi, da so naloge dobro delegirane med posameznike hkrati pa vsi poznajo širšo sliko in cilj v smeri katerega delajo. Nanjo se vedno lahko obrneš po pomoč, nasvet, mnenje ali pa le za sproščen klepet.

Image

Ana ŠkrlinFakulteta za upravo


Ana Škrlin je študentka Fakultete za upravo in je idejna vodja ustvarjalnega Tik Tok računa Pametnozodpadkidiy. Z zanimivimi in vedno novimi objavami pritegne pozornost novih sledilcev. V okviru tega je razvila odlične spretnosti urejanja in oblikovanja videoposnetkov. Njeno delo je vidno tudi na drugih področjih projekta, saj veliko prispeva tudi k objavam na družabnem omrežju Instagram in Facebook. Zelo dejavna je tudi na skupnih srečanjih, kjer vedno postreže s svežimi idejami, predlogi in konstruktivnimi kritikami. Svoje znanje bogati tudi s pomočjo redne udeležbe na koncentrat delavnicah in ga uspešno uporabi pri reševanju izzivov s katerimi se srečujemo tekom projekta, ter ga rada deli tudi z ostalimi člani ekipe. Je zelo vztrajna in pozitivna oseba, saj vedno išče nove rešitve za izzive s katerimi se srečujemo in nikoli ne obupa.

Image

Lina ŽenkoFakulteta za upravo


Lina Ženko je študentka Fakultete za upravo, v okviru projekta je izjemno dejavna na različnih področjih. Za družbeno omrežje Tik Tok snema zanimive ustvarjalne posnetke o ponovni uporabi, svojo kreativnost izraža tudi na družabnem omrežju Instagram, kjer poučno vsebino in zanimiva dejstva predstavi na vizualno privlačen način. Za Facebook kanal pripravlja vsebine namenjene starejši publiki, saj se zavzema, da bi na družbeno omrežje Facebook pritegnili čim več starejših uporabnikov. Njena široka paleta aktivnosti, ki jih v sklopu projekta opravlja kaže na to, kako zelo energična, vestna in odgovorna je. Ne zadovolji se kar z vsakim izdelkom temveč si prizadeva, da bi bilo vse opravljeno na res visokem nivoju kakovosti. Nanjo se vedno lahko obrneš po pomoč, z veseljem deli znanje, veščine in izkušnje, ki jih ima.

Image

Flora AnželFakulteta za upravo


Flora Anžel je študentka Fakultete za upravo, visokošolskega študijskega programa. Pri projektu izdeluje in testira prvi, tako imenovan Glasovalni smetnjak v Sloveniji, kateri spodbuja ljudi k odlaganju odpadkov na zabaven in tekmovalen način. Z njim želi zmanjšati onesnaženost prostorov in območji, kjer se dnevno zbira veliko število ljudi.

Image

Simona SmrtnikFakulteta za upravo


Simona Smrtnik je študentka visokošolskega programa na fakulteti za upravo. Pri projektu sodeluje na področju informiranja javnosti o ravnanju z odpadki preko družbenega kanala Instagram. Je vedno nasmejana, polna energije in idej. Njen moto: vsak dan je darilo, zato ga izkoristi 150%.

Image

Luka TomažičFakulteta za računalništvo in informatiko


Luka Tomažič je študent interdisciplinarne smeri Upravne Informatika na Fakulteti za upravo in Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na projektu sodeluje v vlogi skrbnika Facebook kanala in razvijalca mobilne aplikacije.

Image

Martin ŠtrekeljFakulteta za računalništvo in informatiko


Martin Štrekelj je študent interdisciplinarne smeri Upravne Informatika na Fakulteti za upravo in Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na projektu ima vlogo razvijalca mobilne in spletne aplikacije.

Image

Matevž B. ZorecFakulteta za elektrotehniko


Naš študent Fakultete za Elektrotehniko je pri projektu odgovoren za razvoj po njegovem imenovane "Brihtne Kante" - pametnega zabojnika, oziroma: naprave, ki meri, koliko je poln smetnjak. Matevž se ubada z raziskovanjem in razvojem konceptov, testiranjem, evalviranjem rešitev in z evalvacijami na trgu prisotnih rešitev s tehnološkega vidika. Vzporedno pa sodeluje pri razvoju inovativnega prototipa, ki osnovi obstoječih uspešnih rešitev prilaga tudi več novih inovacij.

Image

Primož ProšekEkonomska fakulteta


Primož Prošek je študent podiplomskega študija poslovne logistike na Ekonomski fakulteti. Pri projektu sodeluje predvsem na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki in ponovni uporabi preko družabnih omrežij TikTok in Facebook. Aktiven je tudi pri izdelovanju vsebinskega dela mobilne aplikacije.

teamphoto1