O projektu O ekipi

Problematika

Odpadki so danes eno izmed ključnih področij, s katerimi se ukvarja človeška civilizacija in naslavljajo tako razviti kot manj razviti svet. Ne samo plastika, zavržena hrana in okolju škodljivi odpadki, temveč vse vrste odpadkov vedno bolj ogrožajo človeštvo in njegov trajnostni obstoj. V Sloveniji je v letu 2018 nastalo 495 kg odpadkov na prebivalca, kar je 17 kg več kot leto prej kar posledično pomeni, da je izziv treba resno obravnavati.
Poiskati in ponuditi je treba različne rešitve, in sicer take, ki bodo omejile količino odpadkov še preden nastanejo, rešitve za odpadke, ki vseeno nastajajo, ter rešitve za njihovo ločevanje, recikliranje in varno shranjevanje na odlagališčih.
Ključna je ustrezna osveščenost in informiranje prebivalstva, ki lahko s pomočjo pravih informacij pravilno ravna z odpadki (ustrezno ločevanje), preprečuje njihov nastanek (načrtovano nakupovanje) in deluje "zeleno" (izbira embalaže, nakupovalne torbe, kupovanje lokalno ipd.). Po drugi strani pa se lahko z ustreznimi motivacijskimi elementi spodbudi ljudi, da se do okolja in odpadkov obnašajo bolj odgovorno.
Cilj projekta je razviti različne artefakte, ki na podlagi raziskanih potreb prebivalcev lokalnega okolja, delujejo informativno in izobraževalno, osveščajo in hkrati pomagajo.

Rešitve


Facebook kanal

Facebook kanal je bil ustvarjen z namenom ozaveščanja in informiranja predvsem starejšega prebivalstva, ki jim uporaba Facebooka ni tuja. Na njem so vsebine kot so dejstva in zanimivi podatki o ločevanju, zero waste način življenja, ideje o ponovni uporabi, DIY ideje, kratki EKO kvizi.
Oglej si naš Facebook kanal!


Instagram kanal

Družabno omrežje Instagram sledilcem ponuja veliko, aktualnih, poučnih, zanimivih in interaktivnih vsebin. Preko kanala Pametno_z_odpadki skušamo predvsem mlade ozavestiti o odgovornem odnosu do okolja. Na Instagram kanalu lahko taki najdete vsebine povezane z recikliranjem, varčevanje, ponovno uporabo, Ideje za ustvarjanje iz odpadnih materialov, uporabne nasvete in preverjena dejstva. Svoje znanje lahko preizkusite v kvizih in sodelujete v kakšni izmed nagradnih iger.
Sledi našemu Instagram kanalu!


Mobilna aplikacija
"Kam spada?"

Mobilna aplikacija “Kam spada?” s svojo funkcionalnostjo nagovarja vse, ki se včasih znajdemo v dilemi in včasih ne vemo v katerega od smetnjakov sodi odpadek. Aplikacija je torej lahko v pomoč vsem uporabnikom, ki bi radi ravnali okolju prijazno in odgovorno. Ponuja odgovore o tem, kam sodi kateri izmed odpadkov in omogoči, da uporabnik pridobi natančen in pravilen podatek o ločevanju . Uporabnik aplikacije tako ne bo zapravljal časa pri iskanju odgovora na spetu, temveč bo podatek o pravilnem ločevanju s pomočjo aplikacije pridobil takoj.
Aplikacija "Kam spada?" bo na voljo na Google Play in Apple Store.


TikTok kanal

Družabno omrežje TikTok sledilcem ponuja predvsem ideje za izdelavo DIY izdelkov iz odpadkov ter izobražuje o ponovni uporabi. Na kanalu Pametnozodpadkii ponujamo izobraževalne vsebine, dejstva, podatke na zanimiv, privlačen in inovativen način. Namen kanala je tako ozaveščanje mladih o problematiki odpadkov. Preko kanala Pametnozodpadkidiy pa skušamo mlade predvsem navdihniti in jim predstaviti, kako z malo inovativnosti in kreativnosti lahko iz odpadkov izdelajo nove izdelke in materiale tako ponovno uporabijo. Približati jim skušamo idejo, da naj stvari ne zavržejo temveč jih raje ponovno uporabijo. Hkrati na kanalu ponujamo tudi ideje, predloge in nasvete kako živeti bolj trajnostno, ustvarjati manj odpadkov ter mogoče s tem tudi kaj privarčevati.


Glasovalni smetnjak

Glasovalni smetnjak uporabnikom ponuja odlaganje odpadkov na zabaven način. Sestavljen je iz vprašanja in dveh odgovorov. Uporabnik odvrže odpadek v režo z odgovorom, s katerim se strinja. Posameznik se lahko vrača k smetnjaku in opazuje v kateri reži (v katerem odgovoru) se zbira največ odpadkov. Glasovalni smetnjak lahko predstavlja vrsto tekmovanja med uporabniki, hkrati pa preprečuje odlaganje odpadkov izven smetnjakov.


Pametni zabojnik

Cilj je razviti nizkocenovni senzor, ki bi omogočal merjenje polnosti zabojnika in podatke preko internetnega omrežja pošiljal na spletni strežnik. Pri tem bo uporabljal LoRaWAN omrežje, ki imogoča prenos podatkov na dolge razdalje in z majhno porabo energije. S tem zagotavljamo dolgo delovanje senzorja s pomočjo baterije. Senzor temelji na Arduino Pro Mini napravi z ultrasoničnim merilnikom razdalje in RFM95 modulom za komuniciranje.


Spletna aplikacija

Vsebina v pripravi.